Smedsuddens Brygga

Hem » Smedsudden & Corona

Corona

Hur hanterar vi detta?

Direktiv

På plats följer vi även direktiven från livsmedelsverket.
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/branschriktlinjer/visitas-branschriktlinjer-for-restauranger.pdf 

Några exempel på direktiv vi följer är:

 • Undvik närkontakt.
 • Tvätta och sprita händerna ofta
 • Inga smycken, klockor, etc.
 • Alla råvaror hanteras med skyddshandskar och extra tillförsikt.

För våra gäster

 • Vi har handsprit, skyddshandskar och engångsservetter tillgängligt för alla som önskar.
 • Vi välkomnar även egna önskemål om hur ni vill utforma ert besök för att känna er trygga.

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Regeringens beslut att smittskyddslagens bestämmelser om allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom ska tillämpas på sjukdomen covid-19 innebär att Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare vid behov kan vidta extraordinära smittskyddsåtgärder.

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. För Polismyndigheten innebär beslutet att myndigheten ska ta hänsyn till förbudet i sin handläggning och kan agera mot en sammankomst eller tillställning som genomförs med fler deltagare än tillåtet.

Med allmän sammankomst avses:

 • Sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • Föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • Sammankomster som hålls för religionsutövning
 • Teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk.
 • Andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

 • Tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • Danstillställningar
 • Tivolinöjen och festtåg
 • Mmarknader och mässor
 • Andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.
 • Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet och således inte heller Smedsuddens Brygga.

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

 

Vår verksamhet

Utöver detta så bedriver vi verksamheten som vanligt, med vår vision att skapa en hemma-hos känsla med mycket värme och personlig service. Som alltid tar vi endast ett sällskap i taget och max 24 personer. På så sätt har vi möjlighet att enkelt desinficera alla de utsatta ytorna efter varje besök. Detta sker givetvis även löpande under gästens vistelse.

Vi ser fram emot en härlig höst tillsammans med er!

SKICKA BOKNINGSFÖRFRÅGAN